O NÁS

Chcete mať zriadené virtuálne sídlo Vašej spoločnosti priamo v srdci Slovenska? S výbornou dostupnosťou nielen od hraníc, ale aj z hlavného mesta? Ponúkame zriadenie virtuálneho sídla Vašej spoločnosti na lukratívnej adrese v centre Banskej Bystrici na ulici: Námestie Slobody 397/2 (hotel LUX). Čo sa týka polohy nenájdete nič lepšie. Do dvoch hodín ste nielen v Bratislave, ale aj na hraniciach všetkých susediacich štátov. Rovnako vynikajúca je poloha aj priamo v Banskej Bystrici. Hotel Lux je desaťročia považovaný za dominantu nášho mesta. Ak sa chcete prejsť na historické námestie, ste tam pešo za päť minút. Ak na prehliadku mesta nemáte čas, zaparkujete na veľkom parkovisku priamo pri hoteli, najete sa priamo v ňom v štýlovej reštaurácii a môžete sa venovať biznisu. No a keď sa prácu nepodarí ukončiť hneď v ten deň, jednoducho si priamo na mieste objednáte izbu a večer môžete posedieť v hotelovom bare. Jednoducho všetko v srdci Slovenska a Banskej Bystrice a všetko na jednom mieste. Nehnuteľnosť, v ktorej bude sídliť Vaša firma je v našom vlastníctve čo zaručuje stabilitu Vášho sídla.

 
Ak ste sa ešte stále nerozhodli, stačí keď sa prídete pozrieť osobne a garantujeme Vám, že u nás nájdete všetko čo ste hľadali.

VIRTUÁLNE SÍDLO

Basic

10€ / mesiac

Medium

19€ / mesiac

Lux

29€ / mesiac

Všetky služby sa uzatvárajú na obdobie minimálne 12 mesiacov. V prípade platby na 24 a viac mesiacov vopred zľava z ceny.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Prenájom rokovacej miestnosti

50€ / HODINA

Služba zahŕňa: zasadačka s kapacitou 6 osôb, TV, pripojenie k internetu, tlačiareň, kopírka, skener, kávovar, nealko nápoje, v prípade záujmu obsluhujúci personál.

Monitorovanie elektronickej schránky

10€ / MESIAC

Služba zahŕňa: kontrolu elektronickej schránky na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu spoločnosti.

Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka je určená na prijímanie úradných dokumentov zaslaných orgánmi verejnej správy. Elektronická schránka nahrádza bežný spôsob komunikácie s orgánmi verejnej moci listinnou formou. Pomocou elektronickej schránky je možné prijímať a reagovať na správy elektronicky. Podnikatelia majú povinnosť používať elektronickú schránku od 1.7.2017.
Od 1.1.2022 Finančná správa SR doručuje dokumenty len elektronicky vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe.
Finančná správa pri elektronickom doručovaní dokumentov režimom do vlastných rúk uplatňuje fikciu doručenia, tzn. elektronický dokument sa považuje za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.
Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť oprávnenú osoby (občana SR s trvalým pobytom na území SR) na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby.

KONTAKT

LUKSIL, s.r.o.

Námestie Slobody 397/2

974 01 Banská Bystrica

IČO: 43792979

DIČ: 2022469669

IČ DPH: SK2022469669

Scroll to Top